Visie

 
Zorg dragen voor jezelf

Omschrijving
Als medewerker van een WZC ben je elke dag druk in de weer om je dienstverlening zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. Dat geeft veel voldoening, maar vraagt ook veel van jou als persoon. Hoe draag je zorg voor jezelf? Hoe blijven jouw batterijen opgeladen? Zodat je motivatie en energie om te zorgen voor de ander niet uitgeput raken.
    
Tijdens deze workshop wisselen we  ervaringen uit op basis van concrete casussen en onze eigen situatie. 


Praktisch
Duurtijd: 3 uur
Minimum 10 deelnemers, maximum 20 deelnemers
Kostprijs: 180 euro/sessie + verplaatsingskosten
Begeleiding: een externe begeleider die je inschakelt via het Logo of een eigen begeleider.


Info?
Contacteer het Logo in jouw buurt voor meer informatie http://www.vlaamselogos.be/

Suïcidepreventiebeleid

Omschrijving

Geconfronteerd worden met suïcidaliteit, een suïcidepoging of een suïcide is zeer
ingrijpend. Een suïcidepreventiebeleid bevat richtlijnen die een houvast kunnen bieden. Het beleid bestaat telkens uit volgende 4 luiken: vroegdetectie en -interventie, acute suïcidedreiging, opvang na een suïcidepoging en opvang na een suïcide. 

Praktisch

Wil jij aan de slag gaan binnen jouw organisatie met een suïcidepreventiebeleid? Contacteer dan zeker de suïcidepreventiewerking van de CCG van jouw provincie. Zij kunnen jou ondersteunen in het opmaken en het implementeren van een beleid op maat van jouw organisatie. Dit aanbod is gratis voor non-profit organisaties.

Praktijkadvies 

Als aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn 'Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag' die door VLESP gepubliceerd werd (Aerts, Dumon, van Heeringen, & Portzky, 2017), zijn richtlijnen en adviezen geformuleerd over suïcide bij ouderen. 

 
Geestelijk gezond ouder worden

Omschrijving

Gelukkig oud worden is niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens deze sessie ontdek je hoe het kan. De workshop zoomt in op "gezond ouder worden": wat verandert er in het leven van senioren en hoe ga je als oudere om met deze veranderingen, gekoppeld aan de "10 tips om fit in je hoofd te blijven": Wat houden de 10 stappen in en hoe kunnen senioren deze toepassen in hun dagelijkse leven?

 

Praktisch

Duurtijd: 2 uur

Minimum 10 deelnemers, maximum 25 deelnemers

Kostprijs: 120 euro/sessie + verplaatsingskosten

Begeleiding: een externe begeleider die je inschakelt via het Logo of een eigen begeleider.

 

Info?

Contacteer het Logo in jouw buurt voor meer informatie http://www.vlaamselogos.be/

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Omschrijving

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ nodigen we je tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (1-10 oktober) uit om een actie te organiseren die aanmoedigt tot het verhogen van de veerkracht.

 

Praktisch

In onze gids vol inspiratie vind je tips over hoe je jouw actie ‘Samen Veerkrachtig’ zichtbaar kan maken. Daarnaast worden er acties voorgesteld per doelgroep: volwassenen, jongeren, ouderen, kansengroepen en werknemers. Acties die bijdragen aan het doorbreken van het taboe rond geestelijke gezondheid herken je aan het lampje. Heb je interesse in boeken en films rond geestelijke gezondheid? Je kan bij ons terecht voor een uitgebreide lijst.

 

Info?

Contacteer het Logo in jouw buurt voor meer informatie http://www.vlaamselogos.be/

Op gezondheid staat geen leeftijd

Omschrijving

De interactieve tool ‘Op gezondheid staat geen leeftijd’ toont je wat in ouderen omgaat, maar geeft inspiratie over hoe je kan inspelen op de noden en behoeften van ouderen. Je kan deze tool gebruiken om meer inzicht te krijgen in de doelgroep ouderen of herkenbare verhalen van collega’s te lezen. Daarnaast geeft de tool heel veel inspiratie over hoe je ouderen in groep of ouderen individueel kan ondersteunen om gezond oud te worden.

 

Benodigd materiaal

Interactieve tool