Woonkamer

 
Seniors@themovies

Omschrijving

Laat de bewoners genieten van de kracht van het beeld om achteraf samen na te genieten met een stukje taart en koffie. Je kan de film of toneelvoorstelling laten inleiden door een expert in verband met het thema of je kan in een nabespreking de linken toelichten tussen het thema en de film toe.  Een film- of toneelvoorstelling kan immers een goede aanleiding zijn om rond een bepaald thema in gesprek of aan de slag te gaan.

Benodigd materiaal

Inspiratie voor films vind je in deze lijst. 

Straatnamen

Omschrijving

In het WZC kan er gebruik gemaakt worden van straatnamen/plaatsen om verschillende afdelingen te benoemen. Deze straatnamen komen uit de gemeente waar de bewoners afkomstig van zijn. Hierdoor voelen de bewoners zich thuis. De straatnamen zorgen voor een betere herkenbaarheid en een gevoel van huiselijkheid.

5 minuten-koffer

Omschrijving

Op elke afdeling wordt een 5 minuten-koffer voorzien in de leefruimte. Wanneer de personeelsleden of bezoekers 5 à 10 minuten tijd hebben, kunnen ze hier gebruik van maken. De koffer omvat kleine activiteiten voor 1 of meerdere bewoners.  De koffer wordt regelmatig aangevuld met nieuwe materialen.

 

Benodigd materiaal

Een koffer met puzzels, een quiz, een boek kaarten, tips met wat je kan doen, set nagelverzorging …

 

Good practice

Werkgroep Animatieve grondhouding – Wendy van Den Eynde – Zorgcampus Denderrust (Alfons De Cockstraat 12/A, 9310 Aalst, Telefoon: 053 78 07 60)

 
Laat ouderen proeven van cultuur

Participatie aan kunst en cultuur is voor ouderen een bron van expressie en zingeving en heeft een positieve impact op meerdere levensterreinen, zoals gezondheid en sociale cohesie. Bijzonder is de winst op het vlak van het psychisch welbevinden en de psychosociale ontwikkeling. Ga daarom op zoek naar minder evidente, maar waardevolle samenwerking met culturele actoren: lokale kunstacademie, dansschool, musea…

 

Laat je inspireren door dans:  Company of Elders of Care to dance

Laat je inspireren door zang: De stem van ons geheugen