Restaurant

Religieviering

Omschrijving

Op regelmatige tijdstippen vinden er religieuze vieringen plaats voor een breed publiek, aangepast aan het niveau van de doelgroep.

 

Benodigd materiaal

Beamer – muziekinstallatie – pastoraal decoratiemateriaal in functie van het thema van de viering

 

Good practice

An Schampheleer - Pastorale animator + pastorale ploeg Zorgcampus Denderrust (Alfons De Cockstraat 12/A, 9310 Aalst, Telefoon: 053 78 07 60)

Fit in je hoofd

Omschrijving

De campagne ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ test en versterkt je mentale veerkracht. Op www.fitinjehoofd.be ga je makkelijk zelf aan de slag. De website start met een test en legt in 10 stappen de weg naar meer mentale veerkracht uit. Je vindt er opdrachten en tools, hulpverlening en informatie over psychische problemen. Want wie zich goed in zijn vel voelt, kan heel wat aan.

Met 'Fit in je hoofd, goed in je vel' onderstreep je het belang van een goede geestelijke gezondheid. Je doorbreekt het taboe en biedt een leidraad om de eigen veerkracht te versterken.

 

Benodigd materiaal

Organiseer een ‘fit in je hoofd-workshop voor het personeel of de bewoners door een externe begeleider via het logo.

Affiches, folders beschikbaar via het logo in je buurt. Bezoek ook eens de website. 

 

Info?

Contacteer het logo in jouw buurt voor meer informatie http://www.vlaamselogos.be/

Zilverwijzer in woonzorgcentra

Omschrijving

Zilverwijzer in Woonzorgcentra wil de geestelijke gezondheid van de bewoners bevorderen. Bewoners die zich goed in hun vel voelen, kunnen beter om met uitdagingen die horen bij het ouder worden zoals ziekte, verlies van geliefden of verhuizen naar het woonzorgcentrum.

Centraal staan de groepssessies. Hier leren bewoners elkaar beter kennen, kunnen ze ervaringen uitwisselen over zes verschillende thema’s en werken ze aan de hand van tips en oefeningen aan het versterken van hun veerkracht.
 

Praktisch

Duur: één tot zes themasessies van telkens 2 uur. De sessies volgen elkaar bij voorkeur wekelijks of tweewekelijks op.
Groepsgrootte: 8 tot 12 deelnemers
Kostprijs externe begeleider: 60 euro per uur + verplaatsingskosten/sessie

Begeleiding: Ook therapeuten en medewerkers die werken aan het psychosociaal welbevinden van de bewoners kunnen zilverwijzer invulling geven, na een korte opleiding.