Studiedag: Waarheid, Durven of Doen

Om het thema zinvolle dagbesteding in de ouderenzorg onder de aandacht te brengen, organiseerden de Oost-Vlaamse Logo's en CGG-Suïcidepreventiewerking op 14 juni 2018 een studienamiddag rond dit thema. Via een standenmarkt kregen de bezoekers de kans om een aantal boeiende projecten te leren kennen zoals Warme tuinen  en Noblito. Voor het plenaire gedeelte werden eveneens drie relevante sprekers uitgenodigd:

Oud worden vraagt moed - Bie Hinnekint

Bie Hinnekint publiceerde in 2010 ‘The Courage to grow old’,

een manifest waarin ze ouderen en hun (zorg)omgeving oproept

om een eigenzinnige betekenis te geven aan ‘oud worden’.

Bie nodigde in haar lezing uit om de kennis, kunde en levenservaring

van ouderen naar waarde te schatten en gaf inspiratie hoe het

woonzorgcentrum hiertoe initiatieven kan opzetten.

Betekenisvolle Activiteiten Methode - Patricia De Vriendt
'Betekenisvolle activiteiten mogelijk maken voor bewoners,

hoe doe je dat? Patricia De Vriendt onderzocht het samen

met collega’s in ruim 80 WZC in Antwerpen, West- en

Oost-Vlaanderen. Dit vertaalde zich niet alleen in adviezen

voor de praktijk maar ook in de ‘Betekenisvolle Activiteiten Methode’. Patricia vertelde hoe we met hulp van concrete instrumenten beter kunnen luisteren naar bewoners en welk effect dit met zich meebrengt.

 

In de praktijk: Het Heiveld - Directeur Geert Roggeman
Directeur Geert Roggeman getuigde over de inspanningen om medicalisering en institutionalisering in het woonzorgcentrum tegen te gaan. Hij vertelt geboeid over zijn bijzondere kijk op het woonzorgcentrum als dorp. Een dorp dat 180 inwoners telt en een laag geboortecijfer heeft. Er is een café, een cultureel centrum, een park, tuinen, boerderij, marktplein (binnen een aantal jaar) en het personeel zorgt ervoor dat alle activiteit erop gericht is om drie plagen tegen te gaan: verveling, eenzaamheid en hulpeloosheid. Op die manier verbindt Het Heiveld twee concepten: Active Ageing en Eden Alternative. Maak kennis met een ambitieuze maar haalbare praktijk.

Hieronder kan je de presentaties van deze sprekers terugvinden.