Winkel

Mobiele winkel

Omschrijving

De mobiele winkel is een echt rijdend winkeltje waarmee het personeel door de gangen van het woonzorgcentrum rijdt om de bewoners, die misschien slecht ter been zijn en/of de kans niet zien om naar een echte winkel te gaan, de kans te geven om wat extra inkopen te doen. Het project bevordert de sociale werking in het woonzorgcentrum.

Buddysysteem

Omschrijving

Buddy betekent letterlijk een maatje, een vriend(in). Maar bij het uitbouwen van een buddyrelatie kan je zoveel meer betekenen voor de oudere. Mensen raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Als buddy kan je helpen om dit isolement te doorbreken. Buddy’s kunnen op bezoek komen, gaan samen op stap met de oudere of kunnen af en toe eens bellen. De buddy kan ook de oudere vergezellen naar een uitstap naar de winkel.

 

Benodigd

Vrijwilligers met voldoende vrije tijd.
Intervisies + kortdurende opleiding zijn aangewezen.

 

Good practice

Kathleen Stifkens - docent Odisee campus Waas + WZC De Spoele, WZC Het Hof, WZC Heilig Hart in Sint-Niklaas (kathleen.stifkens@odisee.be)

 

Info?

Het buddyproject streeft naar een laagdrempelige, vrijwillige relatie met een ‘kwetsbaar’ persoon op een sleutelmoment in zijn leven.
Je wordt gemotiveerd én uitgedaagd tot een persoonlijke relatie met de zorgvrager, niet als hulpverlener maar als buddy van een oudere, een koppel ouderen, een kwetsbare of een eenzame persoon. Het contact verloopt gelijkwaardig.

Bron: Het nieuwsblad

'Bewoners De Spoele krijgen twee jaar een buddy'

 
 

Bron: Het Laatste Nieuws

'Winkelkar laat bewoners seniorencentrum weer shoppen'